Misyonumuz

Toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda turizm eğitimi vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

Vizyonumuz

Evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren, ortak akıl ile değerler üreten bir eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

Temel Değerler

 • • Adil olmayı,

 • • Şeffaflığı,

 • • Hesap verebilirliği,

 • • Katılımcı olmayı,

 • • Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı,

 • • Mükemmelliği,

 • • Üretkenliği,

 • • Yenilikçiliği,

 • • Yaratıcı düşünmeyi,

 • • Akademik özgürlüğü,

 • • Düşünce ve ifade özgürlüğünü,

 • • Etik kurallara uygunluğu,

 • • Kaliteyi,

 • • Öğrenci odaklılığı,

 • • Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı,

 • • Geleceğe ışık tutmayı ve

 • • İş tatminini geliştirmeyi

temel ilkeleri olarak benimsemiştir.