Bölümün Amacı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilgili eğitim, yönetim ve sektörel alanlarda bilgi üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde gastronomi ve mutfak sanatları uygulamalarında yenilikler ortaya koymak ve gastronominin en önemli kaynaklarından olan gıdadan, toplumların kültüründen, mirasından ve geleneklerinden sürdürülebilirlik ilkesi ile üretim ve hizmet sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bununla birlikte Türk mutfak kültürünün uluslararası alanda tanıtılması ve yaygınlaştırılması için gereksinim olan yönetsel ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerleri ilke edinmiş insan kaynakları yetiştirmektir.

Bölümün Hedefleri

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim suretiyle turizm ve yiyecek içecek sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir.

- Yaşanan gelişmelerin ülke ve işletme açısından sonuç ve olasılıklarını değerlendirebilen ve bunu iş yaşamında uygulamaya geçirebilen nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

Mevcut ve gelecek teknolojileri yakından takip eden, sektör eğilimleri hakkında kestirimler yapabilen, planlamadan kontrol aşamasına kadar yönetim süreçlerinde bilgilerini uygulamaya dönüştürebilen bireyler olmalarını sağlamaktır.

Girişimcilik ruhuna sahip, fırsatları gözlemleyebilen, sağlam temelleri olan özgüvenli yöneticiler olacak biçimde hayat boyu öğrenme anlayışı taşıyan bireyler yetiştirmektir.

İnsan haklarına saygılı, ekolojik dengeyi gözeten, sürdürülebilirlik ve sorumluluk bilincine sahip yönetim anlayışını benimseyen çalışanlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Bu bölümde eğitim alan bireylerin, yiyecek içecek işletmelerinin, konaklama işletmelerinin, kurvaziyer işletmelerin ve toplu yemek hizmeti sunan işletmelerin mutfak ve yiyecek-içecek departmanlarında farklı çalışma pozisyonlarında iş bulma olanağı bulunmaktadır. Bunlara ilaveten bu bölüm mezunları kişisel gelişimlerini tamamlayarak; 

Otel mutfağı aşçılığı, restoran mutfağı aşçılığı, lokanta aşçılığı ve kurum personel aşçılığı yapabilme olanakları bulunmaktadır.

  Restoran ve lokanta gibi işletmelere yiyecek içecek danışmanlığı yapabilir.

Gastronomi, gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda Yüksek Lisans/Doktora yapabilme ve Yükseköğretim Kurumlarının Gastronomi\Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği ile ilgili bölüm ve programlarında akademisyen olabilme olanağı, KPSS sınavında uygun alanda gerekli puan alınıp liselerde yiyecek içecek hizmetleri öğretmenliği yapabilme olanağı ve gerekli şartları sağlayarak Halk Eğitim Yiyecek İçecek Hizmetlerinde eğitmen olarak çalışma olanağı bulunmaktadır.

-  Pastane şefi, dondurmacı, ekmekçi veya pasta sanatçısı olma olanakları bulunmaktadır.

Kitle iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden yemek programcılığı, yapımcılığı ve sunuculuğu, yemek yazarlığı, yemek eleştirmenliği, yemek fotoğrafçılığı ve yemek stilistliği yapabilir.

Yiyecek içecek müdürü, restoran müdürü, üst ve orta derece mutfak yöneticiliği, aşçıbaşı, mutfak koordinatörlüğü, marka şefliği gibi alanlarda kariyer olanakları bulunmaktadır.

KABUL KOŞULLARI

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için YKS ve YÖS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; 1)Lise ve dengi okul diploması, 2)ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.