Turizm Fakültesi, 09 Ocak 2019 tarih ve 576 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazetede yayınlanarak kuruldu. Turizm Fakültesinin temellerini Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu oluşturdu. Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 24 Ekim 2011 tarih ve 28094 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği olarak üç bölüm ve bu bölümlere bağlı Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı, Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı olarak yapılandırıldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile Isparta’nın ikinci üniversitesi olarak kuruldu. 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesinin bünyesinde yer alan 4 Fakülte, 2 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinden ayrılarak yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlandı. Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokul da Süleyman Demirel Üniversitesinden ayrılarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine bağlandı.

09 Ocak 2019 tarih ve 576 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılıp yerine Turizm Fakültesi kuruldu. Böylece Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin altı fakültesinden biri oldu. Turizm Fakültesinin kurulmasıyla birlikte bölümlerin kurumsal yapılarında da değişiklikler yapıldı. Turizm Fakültesinin kurulmasıyla birlikte bölümlerin kurumsal yapılarında da değişiklikler yapılmıştır. Turizm Fakültesi;

  • 1. Turizm İşletmeciliği
  • 2. Turizm Rehberliği
  • 3. Gastronomi ve Mutfak Sanatları
  • 4. Rekreasyon Yönetimi

olarak 4 bölüm ile yapılandırılmıştır.