Tarihçe

2023 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde Rekreasyon Yönetimi bölümü açılmıştır. 

Bölümün Amacı

Rekreasyon Yönetimi Bölümü, turizm ve rekreasyon sektörlerinde kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere, bu dinamik endüstrilerin gereksinimlerini anlama, işletme becerilerini mükemmelleştirme ve liderlik kapasitelerini geliştirme fırsatı sunar. Amacımız, öğrencilere sağlam bir akademik temel sunmanın ötesinde, pratik deneyimlerle desteklenen, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine dayanan bir eğitim sunmaktır. Bölümün diğer bir amacı; iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gereken işletme, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için çeşitli fırsatlar sunmaktır. Stajlar, proje tabanlı öğrenme ve endüstri içi deneyimler, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, Rekreasyon Yönetimi Bölümü olarak çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilkelerini vurgulamak bölümün diğer bir amacıdır. Rekreasyon Yönetimi Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimizi sektördeki iş fırsatlarına hazırlamak ve geleceğin rekreasyon liderleri olarak yetiştirmektir.

Bölümün Hedefleri

- Yüksek Standartlı Eğitim Sağlama: Rekreasyon Yönetimi Bölümü olarak temel hedefimiz, öğrencilere yüksek kaliteli bir eğitim sunarak onları turizm ve rekreasyon sektörünün liderleri haline getirmektir.

- Sektörel Bilgi ve Anlayış Geliştirmek: Öğrencilere, turizm ve rekreasyon sektörlerinin karmaşıklığını ve dinamiklerini kavramaları için gereken teorik bilgi ve pratik becerileri kazandırmak.

- İşletme Becerilerini Geliştirmek: Öğrencilerimizin işletme, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için çeşitli eğitim fırsatları sunmak.

- Kariyer Gelişimine Destek Olmak: Mezunlarımızı sektördeki iş fırsatlarına hazırlamak ve kariyerlerini ilerletmeleri için destek sağlamak.

Kariyer Olanakları

Rekreasyon Yönetimi programından başarıyla mezun olan öğrenciler, temalı parklar, fitness kulüpleri ve diğer rekreasyon işletmeleri dahil olmak üzere geniş bir iş yelpazesinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışma fırsatlarına sahiptirler. Aynı zamanda, oteller, seyahat acentaları ve kongre-fuar organizasyonları gibi turizm sektöründe de yönetici olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca, KPSS gibi kamu sektörü sınavlarından yeterli puanları aldıklarında, kamu kurumlarında çalışma olanağına sahip olabilirler. Başarılı ve gerekli koşulları karşılayan öğrenciler, üniversitelerin ilgili programlarında akademik personel olarak da kariyer yapabilirler. Şehirleşme ve iş hayatının getirdiği streslerden kaçınmak isteyen bireylerin boş zamanlarında rekreasyon faaliyetlerine olan talebi arttıkça, bu alandaki nitelikli personel ihtiyacı da artmaktadır. Rekreasyon Yönetimi programından mezun olanlar, bu talebi karşılayarak eğlence, hobi, sanatsal, sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve doğal aktivitelerin yapıldığı rekreasyon faaliyetlerini yönlendirebilirler. 

KABUL KOŞULLARI

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için YKS ve YÖS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; 1)Lise ve dengi okul diploması, 2)ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.