Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNAY
Turizm Rehberliği Bölümü Arş. Gör. Emre YAŞAR
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DEMİR
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi A. Hayrettin TUNCAY