Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNAY
Turizm Rehberliği Bölümü Arş. Gör. Emre YAŞAR
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞAHİN YILMAZ
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hayrettin TUNCAY