10 Mayıs 2021 Pazartesi

Turizm Rehberliği Bölümü

7016 defa okundu

Kuruluş Tarihi: 09 Ocak 2019 tarih ve 576 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılıp yerine Turizm Fakültesi kuruldu. Böylece Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin altı fakültesinden biri oldu. Turizm Fakültesinin kurulmasıyla birlikte bölümlerin kurumsal yapılarında da değişiklikler yapıldı. Turizm Fakültesinin kurulmasıyla birlikte Turizm Rehberliği Bölümü açılmış olup 2019- 2020 eğitim öğretim yılında Turizm Rehberliği bölümüne merkezi giriş sınavı ile öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. 

Bölümün Misyonu: Üniversitemizin Turizm Rehberliği Bölümü, ülkemizin sahip olduğu tarihi ve doğal varlıkları, kültürel değerlerimizi yerli ve yabancı ziyaretçilere gönüllü birer kültür ve tanıtım elçileri olarak, en iyi şekilde aktarabilecek profesyonel turizm rehberleri yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu: Profesyonel turist rehberliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ve araştırma faaliyetleri ile lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Turizm Rehberliği bölümünün eğitim ve öğretim süresi dört yıldır. Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri, 4 yıl boyunca disiplinler arası alanlardan dersler almaktadırlar. Turist Rehberliği, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Anadolu Medeniyetleri, Antik Yerleşimler, Arkeoloji, İkonografi, Sanat Tarihi, Türkiye ve Dünya Turizm Coğrafyası bölümün başlıca dersleridir. Bölüm dersleri ile birlikte öğrencilerin uygulamalı da aldıkları dersleri pekiştirmeleri için eğitim öğretim süresi içinde gerçekleştirilen teknik gezilerimiz de bulunmaktadır. Aynı zamanda akademik takvim Turizm Fakültesi’ne özgü olup eğitim öğretim bitiş tarihi öğrencilerin yaz dönemlerinde uygulama yapabilmeleri için erkene çekilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrencilerin yabancı dil ve iletişim yeteneğine sahip, dinamik, seyahat engeli bulunmayan, lider ruhlu, çözüm odaklı, saygı, hoşgörü, nezaket ve etik değerlere sahip olmaları beklenir.

Turist rehberliği ile ilgili daha fazla bilgi için meslek yönetmeliğine ulaşabilirsiniz.

Bölüm Öğrenme Hedefleri: 4 yıllık Turizm Rehberliği Eğitim Programı ile yoğun İngilizce ve ikinci yabancı dil desteğinin yanı sıra zorunlu ve seçimlik mesleki dersler ile öğrencilerinin Turizm rehberliği mesleğine özgü kavram ve ilkeleri kavrayıp, uygulama pratiğinin gelişmesine olanak sağlar.

Bilimsel ve Mesleki Yeterlilikler:

Bilgi (Program Yeterlilikleri):

-Turizm ve turizm rehberliği mesleğine ilişkin temel kavramları bilmek.
-En az bir yabancı dilde mesleki bilgileri aktarabilme becerisine sahip olmak.
-Turizm rehberliği kapsamında eğitimini aldığı dersler ile ülkenin tanıtımında kültür ve tanıtım elçiliği görevini üstlenmek.
-Kültürel mirasın korunması, kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve yerel halkın katılımı gibi konularda bilinç sahibi olmak.
-Turizm rehberlik mesleğine ilişkin hem Türkiye’deki hem de Dünya’daki yeni gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.
-Turizm çeşitlerine hakim olarak, ülke turizmine çözümler üreterek farkındalık yaratabilmek.
 

Beceri (Alan Yeterlilikleri):

-Turizm rehberliği mesleği ile ilgili arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, ikonografi vb. gibi alanlarda bilgi sahibi olmak ve sahada uygulayabilmek.
-Türkiye’nin turistik çekicilikleri (kültürel ve doğal) ile Türkiye’de ve dünyada yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih ve sanatları hakkında bilgi sahibi olmak.
-Turizm, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği mesleğine ilişkin mevzuat ve meslek standartları hakkında bilgi sahibi olmak.
-Turizm rehberliği alanında kullanılan teknoloji kapsamında en yeni gelişmeleri, uygulamaları ve donanımları kullanarak bir turu planlayabilmek, uygulayabilmek ve denetleyebilmek.
-En az iki yabancı dilde mesleki bilgilerini aktarabilmek.
 

Kariyer/İstihdam Olanakları: Turizm rehberliğinden mezun öğrenciler, ülkesel turist rehberi olarak Türkiye’nin her bölgesinde bağımlı ya da bağımsız olarak çalışabilirler. Seyahat acentalarının tüm bölümlerinde işgören ve yönetici konumunda görev alabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarında, turizm bürolarında veya müzelerde çalışabilirler. Havayollarında operasyon ve bilet satış bölümlerinde görev alabildikleri gibi kendi alanları ile ilgili işyeri de açabilirler. Diğer tüm turizm işletmelerinde de (konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri, rekreasyon işletmeleri) çalışabilmektedirler. Aynı zamanda lisans düzeyinde Turizm Rehberliği lisans bölümünden mezun olan öğrenciler Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı ve farklı anabilim dallarında lisansüstü programlara devam ederek kadrolarda da kariyer fırsatlarına sahiptirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yükseköğretim kurumlarının yurt içi veya yurt dışındaki diğer programlarında öğrenim görmüş olan öğrencilerin başarılı şekilde tamamladığı derslerin  tanınması ile ilgili başvuru işlemi, öğrencilerin bölüme kesin kayıt yaptırdıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Başvurular yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanmaktadır.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Doğanay ERGEN (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Remziye EKİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Ali DALGIÇ

Öğr. Gör. Bedia Ümmü GAFAR (İngilizce)

Arş. Gör. Alparslan GÜVENÇ

 

TANITIM VİDEOSU 2020

.............................................................................

Bizi takip edin 

 

       

.............................................................................

 

BAĞLANTILAR