28 Kasım 2021 Pazar

Turizm İşletmeciliği Bölümü

8108 defa okundu

Misyonu: Turizm sektörüne yönelik teorik ve pratik bilgi, beceri ve donanıma sahip bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde turizm uygulamalarında yenilikler ortaya koymak, sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek, sektöre katkı sağlayan akademik projeler üretmektir.

Vizyonu: Turizm İşletmeciliği Bölümü uluslararası alanda akademik ve sektörel başarıları, etkisi ve eğitim kalitesiyle misyonuna uygun çalışmalarla toplumun ve turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunur.

Bölüm Politikası:

-Turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu ileri düzey yönetim bilgisine sahip nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmektir,

-Uluslararası rekabet ortamında avantaj sağlayacak en az iki yabancı dili (İngilizce- Almanca- Rusça, Çince vb.) çok iyi düzeyde bilen turizm işletmecisi yetiştirmek,

-Teorik ve pratik bilgileri harmanlayarak kullanabilen potansiyel işgücü oluşturabilmek,

-Sektörün gelişimleri hakkında güncel bilgileri araştırarak, projeler üretmek, 

-Turizm İşletmeciliği ile ilgili yenilikleri sürekli olarak incelemek, akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek,

-Sosyal ilişkileri gelişmiş, özgüveni yüksek bireyler oluşturmak, 

-Öğrencilerin bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla sektörle iş birlikleri sağlanmak.

Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Eğitim süresi 4 yıllık lisans eğitiminden oluşmaktadır.  Toplamda 240 AKTS değerinde eğitim programı uygulanmaktadır. Bölüm müfredatı kapsamında turizm sektörünün farklı alanlarına ait temel konuların detaylı olarak verildiği teorik ve uygulamalı dersleri (Turizm İşletmeciliği, Otel İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması, Turizm Ekonomisi, Stratejik Yönetim vb.), yöneticilik düzeyinde işletmecilik dersleri ve ayrıca İngilizce dışında Almanca ve Rusça seçmeli dersleri de bulunmaktadır. Öğrenciler yaz döneminde çalışma imkanı da bulabilmektedir. Turizm Fakültesi’nin uygulamış olduğu akademik takvim, turizm sezonu dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu nedenle sezonun başlangıç tarihi olan Nisan ayının itibariyle öğrenciler sektörde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Sektörde elde ettikleri çalışma imkanları ile geleceğe yönelik yeni ve farklı iş alternatifleriyle de karşılaşmaktadırlar.  Ayrıca öğrenciler, şartları yerine getirerek Erasmus, Farabi, Mevlana gibi programlar aracılığı ile yurt dışında bir dönem veya bir yıl eğitim öğretim şansına da sahip olabilirler. Böylece farklı kültürleri ve farklı dilleri tanıma imkânı da bulabilmektedirler.

Kazandırılan Yeterlilikler:

-Programla ilgili Bilgi Yeterlilikleri: Genel turizm bilgilerinin, işletmecilik disiplinin, yöneticilik özelliklerinin kazandırılması,

-Beceri ile ilgili Yeterlilikleri: Öğrencilere araştırma, sorgulama, eleştirme ve problem çözme gibi özelliklerin kazandırılması,

-Mesleki Yeterlilikler: Sektörde ihtiyaç duyulan mesleki ve teknik bilgilerin kazandırılması,

Çalışma Alanları ve Kariyer Olanakları: Bu program mezunları, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, ulaştırma işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, yat-marina işletmeleri ve eğlence işletmeleri başta olmak üzere, hizmet sektörünün diğer alanlarında da (Bankacılık, sigortacılık hastane işletmeciliği, perakende işletmeleri gibi) operasyonel ve yönetim kademelerinde çalışabilmektedirler. ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki turizm işletmeciliği programına yerleştirilebilirler. Buna ek olarak Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) gereken puanı almaları durumunda Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu olma şartı arayan ve sadece lisans mezuniyetinin başvuru için yeterli olduğu memuriyetlere atanabilmektedirler. Ayrıca kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde üniversitelerin iki yıl eğitim veren meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.Turizm İşletmeciliği ve İşletme alanlarında yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Mahmut DEMİR

Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Gonca MANAP DAVRAS

Dr. Öğr. Üyesi Derya TOKSÖZ KILIÇ

Öğr. Gör. Bedia Ümmü GAFAR (İngilizce)

Arş. Gör. Hazal Ezgi ÇELEBİ

Görevlendirmeyle Ders Veren Öğretim Üyelerimiz

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan KALKAN

Öğr. Gör. Mustafa ŞİRİKÇİ

Öğr. Gör. Erdal ÖRDEK (Almanca)

Öğr. Gör. Elena BİRGÜCÜ (Rusça)

 

 

 

TANITIM VİDEOSU 2020

.............................................................................

Bizi takip edin 

 

       

.............................................................................

 

BAĞLANTILAR