27 Mayıs 2020 Çarşamba

Turizm İşletmeciliği Bölümü

3157 defa okundu

Turizm İşletmeciliği Bölümü, 2013-2018 yılları arasında Konaklama İşletmeciliği bölümü olarak Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini normal öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarında sürdürmüştür. Yüksekokulun Turizm Fakültesine dönüşmesiyle birlikte Konaklama İşletmeciliği Bölümü de 2019 yılından itibaren Turizm İşletmeciliği olarak yeniden yapılanmıştır.

Misyonu: Turizm ile ilgili eğitim, yönetim ve sektörel alanlarda bilgi üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde turizm uygulamalarında yenilikleri ortaya koymak ve sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bununla birlikte uluslararası turizm piyasasında rekabet edebilecek özellikteki turizm işletmelerinin gereksinimi olan yönetsel ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerleri ilke edinmiş insan kaynaklarını yetiştirmektedir.

Vizyonu: Turizm İşletmeciliği Bölümü uluslararası alanda akademik ve sektörel başarıları, etkisi ve eğitim kalitesiyle misyonuna uygun çalışmalarla toplumun ve turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunur.

Hedef Kitle: Turizmin eğitim, yönetim ve uygulamalı tüm alanlarında ideali ve başarma arzusu taşıyan, özgüvene sahip, insan sevgisi olan, dinamik, sosyal yönü itibariyle insan ilişkilerini geliştirebilecek ve kişisel gelişime açık tüm öğrenciler.

Bölüm Felsefesi: Turizmde ortak akıl ile eğitim.

Bölüm Politikası: Yabancı dil, temel işletme ve turizm bilgilerinin okul içi uygulama ve işletme uygulama eğitimleri ile desteklenerek bütünleşik eğitim sisteminin benimsenmesi.

Eğitim Süresi: Hazırlık sınıfı hariç 4 yıllık lisans eğitiminden oluşmakta ve eğitim süresince 60 iş günü staj ve toplam 240 AKTS değerinde eğitim programı uygulanmaktadır.

Kazanılan Unvan: Bu bölümü başarı ile tamamlayarak lisans diplomasına sahip olanlar “Turizm İşletmecisi” unvanını alırlar.

Çalışma Alanları ve Kariyer Olanakları: Konaklama işletmeleri, Seyahat acentaları ve Tur operatörleri, Kurvaziyer işletmeleri, Yiyecek-içecek işletmeleri, Turizm eğitim kurumları ve diğer turizm işletmelerinde iş bulma olanağına sahiptir. Turizm işletmeciliği bölümü mezunları kişisel gelişimlerini tamamlayarak turizm işletmelerinde üst düzey yönetici konumuna gelebilecekleri gibi Turizm İşletmeciliği, İşletme, İktisat, Sosyoloji vb. alanlarda Yüksek Lisans/Doktora yapabilme ve Yükseköğretim Kurumlarının turizm ile ilgili bölüm ve programlarında akademisyen olabilme olanaklarına da sahiptir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Mahmut DEMİR

Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Gonca MANAP DAVRAS

Öğr. Gör. Bedia Ümmü GAFAR (İngilizce)

Öğr. Gör. Zeynep BÜYÜKDERE (Almanca)

Öğr. Gör. Gültekin BABANLI (Rusça)

 

 

TANITIM VİDEOSU 2019

.............................................................................

Bizi takip edin 

     

.............................................................................

 

BAĞLANTILAR